επιγραφή

επιγραφή
Λέξεις ή φράσεις χαραγμένες, γραμμένες, ζωγραφισμένες ή τυπωμένες σε ποικίλα υλικά. Οι αρχαίοι πολιτισμοί άφησαν πολυάριθμες ε. δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα: συνθήκες, ψηφίσματα, απογραφές, καταχωρήσεις πωλήσεων, λογαριασμούς, αναθηματικές ε., επιτύμβιες, τιμητικές κλπ. Οι ε. αποτελούν ουσιαστικά και ενίοτε μοναδικά τεκμήρια για τη μελέτη ορισμένων γεγονότων της αρχαίας ιστορίας. Η σημασία τους λοιπόν είναι μεγάλη και είναι ανάγκη κάθε ερευνητής της αρχαιότητας να γνωρίζει την επιγραφική, την επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των επιγραφών. Κλάδοι της επιστήμης αυτής είναι η κλασική επιγραφική, η σημιτική (που περιλαμβάνει τη μελέτη των φοινικικών, καρχηδονιακών, εβραϊκών ε. κλπ.), η ιρανική, η ινδική, η κινεζική, η τουρανική και η καυκασιανή. Όσον αφορά την κλασική αρχαιότητα, ο αριθμός των ελληνικών και ρωμαϊκών ε. που έχει διασωθεί είναι εξαιρετικά μεγάλος. Ένα σπουδαίο κριτήριο για τη χρονολόγησή τους είναι αυτό που παίρνει ως βάση τη βραδεία αλλά συνεχή μεταβολή των επιγραφικών σημείων. Οι αρχαιότερες ελληνικές ε. που γνωρίζουμε χρονολογούνται στον 8o αι. π.Χ. Από την αρχαϊκή περίοδο αναφέρουμε την ορειχάλκινη πινακίδα από την Ολυμπία, που περιλαμβάνει κείμενο συμφωνίας μεταξύ Ηλείων και Εβραίων. Στις μετέπειτα περιόδους ανήκουν μερικές ε. μεγάλης σημασίας, όπως, για παράδειγμα, οι ε. των Αθηναίων στους Δελφούς για τις νίκες του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας, και η ε. της βάσης (που βρίσκεται τώρα στην Κωνσταντινούπολη), του χρυσού τρίποδα, που αφιέρωσαν οι Έλληνες στους Δελφούς σε ανάμνηση της νίκης των Πλαταιών. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, ιδιαίτερη αξία αποκτούν οι ε. ιδιωτικού χαρακτήρα. Οι αρχαιότερες λατινικές ε. χρονολογούνται από τον 6ο-5o αι. π.Χ. Από αυτές αναφέρουμε την ε. σε μια χρυσή πόρπη της Πραινέστης (σημερινής Παλεστρίνα), μια άλλη σε μία στήλη που βρέθηκε στη Ρωμαϊκή Αγορά και μία άλλη σε ένα αγγείο γνωστό ως του Ντουένο. Η επιγραφική (βλ. λ.) είναι σημαντικός κλάδος της χριστιανικής αρχαιολογίας, καθώς οι ε. σε πολλές περιπτώσεις είναι οι μόνες πηγές για την ιστορία ναών και μονών, και γενικότερα της βυζαντινής ιστορίας. Ελληνικές ε. συνέλεξε πρώτος ο Κυριακός από την Ανκόνα (α’ μισό 15ου αι.)· εκείνος όμως που συστηματοποίησε την επιγραφή ήταν ο Γερμανός φιλόλογος Μπεκ που εξέδωσε, με εντολή της ακαδημίας του Βερολίνου, το μνημειώδες έργο Συναγωγή Ελληνικών Επιγραφών (Corpus Inscriptionum Graecarum). Η Ακαδημία του Βερολίνου συνέχισε το έργο του Μπεκ και εξέδωσε 20 τόμους ελληνικών ε. Τμήμα των επιγραφών με τη νομοθεσία της αρχαίας Γόρτυνας στην Κρήτη. Ασσυριακή επιγραφή με σφηνοειδή γραφή από τη Νινευί. Μνημειακές ιερογλυφικές επιγραφές σε οικοδόμημα στο Λούξορ της Αιγύπτου (φωτ. Stydium). Αρχαία ελληνική επιγραφή που αναφέρει τη συμμαχία μεταξύ δύο κρητικών πόλεων, της Λατούς και της Oλούντα (Αρχαιολογικό Μουσείο, Βενετία). Παραδείγματα επιγραφών: 1) Βαβυλωνιακό λίθινο ορόσημο του 10ου αι. π.Χ. (Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο)· 2) παραστάδα αιγυπτιακού πυλώνα, με επιγραφές και απεικονίσεις του Σέσωστρη Γ’ (12η δυναστεία) (Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι)· 3) ρωμαϊκό λίθινο ορόσημο του 1ου αι. π.Χ. (Μαφεϊανό Μουσείο, Βερόνα)· 4) παλαιοχριστιανική ταφική επιγραφή (Μουσείο του Λατερανού, Ρώμη).
* * *
η (AM ἐπιγραφή) [επιγράφω]
1. αυτό που είναι γραμμένο πάνω σε κάτι
2. τίτλος συγγράμματος
3. πινακίδα στην οποία γράφεται η ονομασία καταστήματος, ιδρύματος κ.λπ.
νεοελλ.
φρ. «επιγραφή επιστολής» — η αναγραφή τού ονόματος και τής διεύθυνσης τού παραλήπτη
μσν.
υπογραφή
αρχ.
1. ονομασία πλοίου
2. η απόδοση μιας πράξης στον δράστη της («τὴν ἐπιγραφὴν τῶν πραγμάτων λαβεῑν», Πολ.)
3. (στην Αθήνα) η καταγραφή τών ονομάτων τών αντιδίκων στη δίκη
4. παρεμβολή σε έγγραφο
5. στον πληθ. αἱ ἐπιγραφαί
καταγραφή τών περιουσιών για επιβολή φορολογίας
6. φόρος, δασμός
7. φορολογική εκτίμηση
8. επίταξη υποζυγίων.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἐπιγραφή — inscription fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επιγραφή — η 1. καθετί που γράφεται πάνω σε κάτι για διάκριση ή δήλωση του περιεχομένου: Η επιγραφή του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου. 2. σύντομος γραπτός λόγος χαραγμένος σε σκληρή επιφάνεια (μαρμάρινη ή μεταλλική) για ανάμνηση προσώπου ή γεγονότος …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐπιγραφῇ — ἐπιγράφω mark the surface aor subj pass 3rd sg ἐπιγραφῆι , ἐπιγραφεύς inscriber masc dat sg (epic ionic) ἐπιγραφή inscription fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιγραφῆ — ἐπιγραφεύς inscriber masc nom/voc/acc dual ἐπιγραφεύς inscriber masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιγράφῃ — ἐπιγράφω mark the surface pres subj mp 2nd sg ἐπιγράφω mark the surface pres ind mp 2nd sg ἐπιγράφω mark the surface pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιγραφῆι — ἐπιγραφῇ , ἐπιγράφω mark the surface aor subj pass 3rd sg ἐπιγραφεύς inscriber masc dat sg (epic ionic) ἐπιγραφῇ , ἐπιγραφή inscription fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιγραφαῖς — ἐπιγραφή inscription fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιγραφαί — ἐπιγραφή inscription fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιγραφήν — ἐπιγραφή inscription fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιγραφῶν — ἐπιγραφή inscription fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”